2015-12-11

Zasady ogólne

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 
Petycja może być złożona w interesie:
 
1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Petycję można kierować do Starostwa Powiatowego w Mielcu w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec
 
lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: 4rb2gaa99s
 
lub na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-mielecki.pl
lub na fax Starostwa: (017) 78 00 530
 
Petycję można również złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa (na parterze) w godzinach pracy Urzędu.
 
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195). (załącznik)

Załączniki

  ustawa petycje-11072014.pdf 175,28 KB (pdf) szczegóły pobierz