2018-03-14

Opracowanie dokumentacji projektowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą w Mielcu przy ul. Korczaka 6a,tel.|fax (l7) 58-37-521, zwany dalej Zamawiającym, informuje, że zamierza zlecić opracowanię dokumentacji projektowych dla 2 zadań.

 

A. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy -Zachwiejów -Zarównie, km 4+690,
 
B. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na potoku Rów w m. Zarównie w ciągu drogi powiatowej rrr 1 134R Padew Narodowa - Zarównie - Piechoty - Babule, km 3+539,
 
 
Szczegóły w załącznikach:

Załączniki

  1. Ogłoszenie 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2a. Zał. 1A Opis p...dmiotu zamów 3,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2b. Zał. 1B. Opis przedm zamów 3,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3a. Zał. Nr 2A. Form oferty 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  3b. Zał. Nr 2B. Form oferty 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Zał. Nr 3. UMOWA - wzór 289,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf z otwarcia ofert - zad. A 590,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf z otwarcia ofert - zad. B 590,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf o wyborze oferty - zad. A 74,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf o wyborze oferty - zad. B 74,78 KB (pdf) szczegóły pobierz