Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - usługa wykonania infrastruktury scenicznej na imprezach masowych
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
wykonania infrastruktury scenicznej na imprezach masowych
organizowanych przez Powiat Mielecki.
15.03.2018 więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą w Mielcu przy ul.
Korczaka 6a,tel.|fax (l7) 58-37-521, zwany dalej Zamawiającym,
informuje, że zamierza zlecić opracowanię dokumentacji
projektowych dla 2 zadań.
14.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - wyprodukowanie filmów edukacyjnych
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na Wyprodukowanie
filmów edukacyjnych o łącznym czasie trwania 30 min w
technologii 3600 w ramach projektu „Zawody przyszłości –
doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”
01.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Usługa wykonania prac konserwatorskich map katastralnych z przygotowaniem do przekazania do Archiwum Państwowego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
wykonania prac konserwatorskich map katastralnych z
przygotowaniem do przekazania do Archiwum Państwowego
28.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Usługa ochrony imprez masowych organizowanych przez Powiat Mielecki
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę ochrony
imprez masowych organizowanych przez Powiat Mielecki.
28.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na zakup wraz z
dostawą sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w
Mielcu.
19.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego.
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego.
05.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą zestawu Voyager generation [...]
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na zakup wraz z
dostawą zestawu Voyager generation [...]
30.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Opracowanie i druk gazety Samorządowej Powiatu Mieleckiego wraz z kolportażem na terenie powiatu mieleckiego
Zapytanie ofertowe - Opracowanie i druk gazety Samorządowej
Powiatu Mieleckiego wraz z kolportażem na terenie powiatu
mieleckiego
22.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na zakup kwiatów i
wiązanek okolicznościowych dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
03.01.2018 więcej