Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opracowanie i druk gazety Samorządowej Powiatu Mieleckiego wraz z kolportażem na terenie powiatu mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie i
druk gazety Samorządowej Powiatu Mieleckiego wraz z kolportażem
na terenie powiatu mieleckiego.
31.07.2018 więcej
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: Rozbudowa
budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu o platformę
pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz
przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych
budynku.
27.07.2018 więcej
Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na "Świadczenie
usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego wraz z
dostawą urządzeń dla Starostwa Powiatowego w Mielcu".
26.07.2018 więcej
„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Mielcu oraz wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu. Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na
„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego w
Starostwie Powiatowym w Mielcu oraz wybranych jednostkach
organizacyjnych Powiatu. Projekt współfinasowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”
24.07.2018 więcej
Wykonanie badania jakości gleb w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO PARK” MIELEC
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na Wykonanie badania
jakości gleb w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO
PARK” MIELEC.
23.07.2018 więcej
Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "EURO-PARK" MIELEC
Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej "EURO-PARK" MIELEC
29.06.2018 więcej
Zakup wraz z dostawą wyposażenia do pracowni szkolnych
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na zakup wraz z
dostawą wyposażenia do pracowni szkolnych.
25.06.2018 więcej
Wycena prawa własności nieruchomości
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na "Wycenę prawa
własności nieruchomości dla potrzeb ustalenia i wypłaty
odszkodowania za grunty rolne oraz nieruchomości zabudowane
budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i innymi - przeznaczonymi
pod wywłaszczenie".
19.06.2018 więcej
Wykonywanie pieczątek, pucharów, statuetek, tabliczek okolicznościowych i medali na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na "Wykonywanie
pieczątek, pucharów, statuetek, tabliczek okolicznościowych i
medali na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu"
19.06.2018 więcej
[UNIEWAŻNIONE] Zakup wraz z dostawą wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu "Zawody przyszłości.."
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na zakup wraz z
dostawą wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu
"Zawody przyszłości.."
23.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się