2018-06-04

Oświadczenia majątkowe | Radni Powiatu Mieleckiego

Ustawa o samorządzie powiatowym z dn. 5.061998 r. 

- tekst ujednolicony - (Dz. U. Nr 91, poz. 578)

 

Art 25 d.1.

 

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości....

 

 

Poniżej umieszczono załączniki - oświadczenia majątkowe

Załączniki

  barnas mariusz 176,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  barnas waldemar 100,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bryla andrzej 127,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  chrabaszcz andrzej 136,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  deptula michal 129,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  duszkiewicz michal 85,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  jastrzab adam 93,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  jemiolo maciej 122,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kagan stanislaw 97,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kaminski marek 93,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kopera kazimierz 113,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  lasota zdzislaw 78,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  lubieniecka malgorzata 118,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  napieracz maria 73,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  niedabala henryk 191,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ochalik wladyslaw 85,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  orlowska maria 80,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  paprocki marek 99,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  peret boguslaw 85,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rebisz joanna 109,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ryba eugeniusz 87,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  skawinski antoni 91,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  smaczny jozef 143,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tymula zbigniew 137,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzar Dawid 88,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  niedbała henryk (wojewoda) 929,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tymuła zbigniew (wojewoda) 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się