2018-06-06

Oświadczenia majątkowe | Powiatowa Administracja Zespolona

Ustawa o samorządzie powiatowym z dn. 5.061998 r. 

- tekst ujednolicony - (Dz. U. Nr 91, poz. 578)

 

Art 25 d.1.

 

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości....

 

 

Poniżej umieszczono załączniki - oświadczenia majątkowe

Załączniki

  Adamczyk Anna 03.2018 571,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Adamczyk Anna 406,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Baran Dziewit Agnieszka 04.2018 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Baran Dziewit Agnieszka 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barnaś Waldemar 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barszcz Wojciech 04.2018 893,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Barszcz Wojciech 859,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bieniek Bogdan 915,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Biernat Agata 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bryła Andrzej 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Brzychcy Adam 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Burkot Wojciech 461,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chrobak Krystyna 04.2018 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Chrobak Krystyna 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dytman Zofia 394,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Fecko Odetta 467,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Fleszar Agnieszka 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Galica Magdalena 398,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Gancarz Arkadiusz 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Hernik Halina 542,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jarosz Małgorzata 770,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kapinos Maciej 883,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kardyś Beata 639,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klag Halina 12.2017 495,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klag Halina 472,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klich Mieczysław 04.2018 496,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klich Mieczysław 474,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kluza Radosław 944,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kłodowski Jan 969,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kmieć Zbigniew 384,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krawiec Dariusz 672,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krzyżewski Jacek 477,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kupiec Katarzyna 468,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kwaśniewski Leszek 920,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lazur Renata 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lenart Agata 112,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Majcher Aleksandra 655,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Makowska Madej Alicja 408,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Matuszkiewicz Piotr 624,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mazuruk Agnieszka 04.2018 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mazuruk Agnieszka 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Michalska Irena 500,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mysona Marta 773,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Należny Tadeusz 877,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Napieracz Maria 888,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nelec Wacław 449,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowakowski Zdzisław 454,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pawłowska Joanna 04.2018 687,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pawłowska Joanna 705,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pazdan Paweł 04.2018 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pazdan Paweł 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pietryka Wojciech 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Podolska Bogumiła 805,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rec Władysława 584,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzeżnik Zbigniew 474,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sasor Andrzej 681,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Siembab Renata 477,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skotnicki Andrzej 981,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Starzyk Stanisław 881,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sypek Joanna 676,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Świątek Marek 368,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Turek Irena 97,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzar Dawid 518,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Voglas Bernardyna 881,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wilk Jan 617,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Witek Zbigniew 886,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojciechowski Mariusz 882,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojdyło Agnieszka 588,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Woźniak Maciej 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wrona Roman 04.2018 901,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wrona Roman 562,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dytman Zofia 30.06.2018 750,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Adamczyk Anna 01.07.2018 580,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Biernat Agata 05.06.2018 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się