2016-10-17

Oświadczenia majątkowe | Radni Powiatu Mieleckiego

Ustawa o samorządzie powiatowym z dn. 5.061998 r. 

- tekst ujednolicony - (Dz. U. Nr 91, poz. 578)

 

Art 25 d.1.

 

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości....

 

 

Poniżej umieszczono załączniki - oświadczenia majątkowe

Załączniki

  Henryk Niedbała 190,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbigniew Tymuła 139,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Barnaś Mariusz 125,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Barnaś Waldemar 173,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bryła Andrzej 191,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chrabąszcz Andrzej 145,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deptuła Michał 125,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Duszkiewicz Michał 139,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jastrząb Adam 129,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jemioło Maciej 164,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kagan Stanisław 168,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kamiński Marek 146,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kopera Kazimierz - ...lubowania.pdf 298,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kopera Kazimierz 121,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lasota Zdzisław 119,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lubieniecka Małgorzata 130,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Napieracz Maria 123,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Niedbała Henryk 237,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ochalik Władysław 115,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Orłowska Maria 133,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Paprocki Marek 134,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Peret Bogusław 125,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rębisz Joanna 129,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ryba Eugeniusz 112,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Siembab Renata - w ...eniem mandatu 128,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Siembab Renata 126,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skawiński Antoni 128,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Smaczny Józef 187,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tymuła Zbigniew 169,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzar Dawid 126,29 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się