2017-06-05

Oświadczenia majątkowe | Powiatowa Administracja Zespolona

 

Ustawa o samorządzie powiatowym z dn. 5.061998 r. 

- tekst ujednolicony - (Dz. U. Nr 91, poz. 578)

 

Art 25 d.1.

 

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości....

 

 

Poniżej umieszczono załączniki - oświadczenia majątkowe

Załączniki

  Adamczyk (Buziak) Anna Aneta 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bara-Dziewit Agnies...Katarzyna.pdf 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barnaś Waldemar Roman 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Barszcz Wojciech 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bieniek Bogdan 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bryła Andrzej Waldemar 1,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Brzychcy Adam Jacek 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Fecko Oddetta 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Fleszar Agnieszka 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Gancarz Arkadiusz 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Hernik Halina 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jarosz Małgorzata Anna 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kapinos Maciej Stefan 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kardyś Beata.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Klag Halina Maria 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Klich Mieczysław 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kluza Radosław 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kłodowski Jan 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kmieć Zbigniew 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krawiec Dariusz Michał 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Krzyżewski Jacek Michał 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kupiec Katarzyna Maria 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kwaśniewski Leszek Robert 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lazur Renata 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lenart Agata 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Majcher Aleksandra Maria 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Makarewicz Magdalena Beata 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Makowska-Madej Alicja Elżbieta 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Matuszkiewicz Piotr 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mazuruk Agnieszka Magdalena 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Michalska Irena Barbara 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mol Agata Angelina 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mysona Maria Zofia 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Należny Tadeusz Franciszek 2 622,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Należny Tadeusz Francziszek 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Napieracz Maria 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nelec Wacław 750,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowakowski Zdzisław Ryszard 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ortyl Teresa Jadwiga 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pawłowska Joanna Alicja 941,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pazdan Paweł Leopold 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pietryka Wojciech Bogusław 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Podolska Bogumiła Maria 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pryga Stanisław Włodzimierz 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rec Władysław 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rębisz Joanna Dagmara 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzeźnik Zbigniew 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sasor Andrzej 1018,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Siembab Renata Aleksandra 2 1,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Siembab Renata Aleksandra 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Skotnicki Andrzej 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Stachowicz Stanisław 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Starzyk Stanisław Władysław 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sypek Joanna Maria 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Świątek Marek 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Turek Irena 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Volgas Bernardyna Ewa 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wałek Małgorzata Danuta 626,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wilk Jan Edward 817,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Witek Zbigniew Janusz 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojciechowski Mariusz 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojdyło Agnieszka Elżbieta 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wożniak Maciej 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wrona Roman 2 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wrona Roman 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się