2016-06-22

Oświadczenia majątkowe | Radni Powiatu Mieleckiego

Ustawa o samorządzie powiatowym z dn. 5.061998 r. 

- tekst ujednolicony - (Dz. U. Nr 91, poz. 578)

 

Art 25 d.1.

 

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości....

 

 

Poniżej umieszczono załączniki - oświadczenia majątkowe

Załączniki

  Barnaś Mariusz.pdf 119,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Barnaś Waldemar.pdf 187,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bryła Andrzej.pdf 188,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chrabąszcz Andrzej.pdf 175,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deptuła Michał.pdf 120,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Duszkiewicz Michał.pdf 135,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jastrząb Adam.pdf 116,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jemioło Maciej.pdf 177,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kagan Stanisław.pdf 181,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kamiński Marek.pdf 141,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lasota Zdzisław.pdf 115,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Małgorzata Lubieniecka.pdf 185,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Napieracz Maria.pdf 138,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Niedbała Henryk.pdf 237,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ochalik Władysław.pdf 119,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Orłowska Maria.pdf 126,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Paprocki Marek.pdf 141,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Peret Bogusław.pdf 133,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rębisz Joanna.pdf 121,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ryba Eugeniusz.pdf 121,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Siembab Renata.pdf 122,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skawiński Antoni.pdf 126,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Smaczny Józef.pdf 178,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tymuła Zbigniew.pdf 169,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzar Dawid.pdf 127,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Henryk Niedbała 238,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbigniew Tymuła Czł Zarządu 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się