2015-11-23

Oświadczenia majątkowe | Powiatowa Administracja Zespolona

 

Ustawa o samorządzie powiatowym z dn. 5.061998 r. 

- tekst ujednolicony - (Dz. U. Nr 91, poz. 578)

 

Art 25 d.1.

 

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości....

 

 

Poniżej umieszczono załączniki - oświadczenia majątkowe

Załączniki

  Makarewicz Magdalena.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mol Agata.pdf 815,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bara-Dziewit Agnieszka.pdf 241,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Barnaś Waldemar.pdf 895,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Barszcz Wojciech.pdf 122,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bieniek Bogdan.pdf 136,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bryła Andrzej.pdf 184,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Brzychcy Adam.pdf 140,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Fecko Odetta.pdf 223,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Fleszar Agnieszka.pdf 228,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Gancarz Arkadiusz.pdf 165,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Hernik Halina.pdf 130,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jarosz Małgorzata.pdf 213,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kapinos Maciej.pdf 117,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kardyś Beata.pdf 121,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klag Halina.pdf 127,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klich Mieczysław.pdf 206,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kłodowski Jan.pdf 119,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kmieć Zbigniew.pdf 111,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kołacz Leszek.pdf 257,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Korpanty Ewa.pdf 233,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krawiec Dariusz.pdf 145,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krzyżewski Jacek.pdf 127,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kupiec Katarzyna.pdf 214,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lazur Renata.pdf 180,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lenart Agata.pdf 134,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lewczak Józef.pdf 274,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Majcher Aleksandra.pdf 117,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Makarewicz Magdalena.pdf 183,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Makowska-Madej Alicja.pdf 158,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Matuszkiewicz Piotr.pdf 134,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mazuruk Agnieszka.pdf 123,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Michalska Irena.pdf 121,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mol Agata.pdf 159,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mysona - Osmola Marta.pdf 121,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Napieracz Maria.pdf 129,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowakowski Zdzisław.pdf 439,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ortyl Teresa.pdf 224,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pawłowska Joanna.pdf 187,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pazdan Paweł.pdf 184,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pietryka Wojciech.pdf 156,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podolska Bogumiła.pdf 113,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pokrywka Małgorzata.pdf 118,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pryga Stanisław.pdf 130,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rec Władysława.pdf 116,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rębisz Joanna.pdf 124,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzeźnik Zbigniew.pdf 143,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sasor Andrzej.pdf 159,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skotnicki Andrzej.pdf 123,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stachowicz Stanisław.pdf 248,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Starzyk Stanisław.pdf 172,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sypek Joanna.pdf 143,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Świątek Marek.pdf 128,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Turek Irena.pdf 122,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Voglas Bernardyna.pdf 109,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wałek Małgorzata.pdf 118,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wdowiarz Barbara.pdf 172,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wilk Jan.pdf 150,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Witek Zbigniew.pdf 159,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojciechowski Mariusz.pdf 148,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojdyło Agnieszka.pdf 191,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Woźniak Maciej.pdf 199,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jarosz Maria.pdf 122,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Świętoń Janusz.pdf 969,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tymuła Zbigniew 183,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Herda Józef.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nelec Wacław.pdf 876,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Janusz Świętoń (...n 31.08.2016) 550,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Lewczak (stan 31.08.2016) 496,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Adamczyk (stan 1.09.2016) 624,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Radosław Kluza (stan 1.09.2016) 732,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się