2015-06-11

Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu mieleckiego

 

AKTUALIZACJA 16.11.2017

 

Poniżej umieszczono załączniki:

 

  • STOWARZYSZENIA ZWYKŁE - wersja obowiązująca do 20 maja 2016r.
  • Ewidencja Fundacji
  • Ewidencja stowarzyszeń - KLUBY SPORTOWE, ZWIĄZKI SPORTOWE, STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ
  • Ewidencja stowarzyszeń - NDG
  • Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Aktualna wykaz stowarzyszeń - KRS
  • Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych nie ujętych w wykazie
  • Aktualny spis stowarzyszeń zwykłych

 

Załączniki

  Stowarzy. Zwykłe do 20 maja 204,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ewidencja fundacji 37 KB (xls) szczegóły pobierz
  Ewidencja stowarz.k...fizycznej KRS 94,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Ewidencja stowarzyszeń - NDG 38,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  OSP 96 KB (xls) szczegóły pobierz
  Aktualny wykaz stow...zyszeń - KRS 40,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz UKS nie ujętych w wykazie 57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aktualny spis stow. zwykłych 72 KB (xls) szczegóły pobierz