Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PO)
ul. Wyspiańskiego 6, pokój 302
10.06.2015 więcej
Audytor Wewnętrzny Powiatu (AW)
ul. Wyspiańskiego 6, pokój 322
10.06.2015 więcej
Radca Prawny (RP)
Paweł Martyński, Jacek Kopacz, Krzysztof Szura
10.06.2015 więcej
Biuro Informatyki (BI)
ul. Wyspiańskiego 6, pokój 335
10.06.2015 więcej
Biuro Kontroli Zarządczej (KZ)
Jadwiga Sadura, pokój 322
10.06.2015 więcej
Biuro Promocji i Informacji (PR)
ul. Wyspiańskiego 6, pokój 321
10.06.2015 więcej
Biuro Zarządzania Kryzysowego (ZK)
Koordynator: Włodzimierz Zgórniakiewicz
10.06.2015 więcej
Biuro Rady i Zarządu Powiatu (BR)
Koordynator: Małgorzata Wiącek
10.06.2015 więcej
Wydział Finansowy (F)
Skarbnik: Irena Turek
10.06.2015 więcej
Wydział Administracyjny (WA)
Wydział Administracyjny
10.06.2015 więcej
12