2017-02-07

ZMIANY SKŁADU Rady Powiatu Mieleckiego V kadencji (od 2014 do 2016)

 

Zmiany składu Rady Powiatu Mieleckiego V kadencji (od 2014 do 2016 roku) - opublikowane przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu:

 

1)  Postanowienie nr 208/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 4 - Dawid Uzar

http://tarnobrzeg.kbw.gov.pl/pliki/1458564810_1c5965ae4d4081ce819e3ff02eb1aee7.pdf

 

2)  Postanowienie nr 206/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. - Andrzej Głaz

http://tarnobrzeg.kbw.gov.pl/pliki/1458564810_4d36d4cc06f637c6b295d9e4c8e492df.pdf

 

3)  Postanowienie nr 250/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 1 - Daniel Kozdęba

http://tarnobrzeg.kbw.gov.pl/pliki/1458564810_8e51b7e16601ed4e5ddd3155c0350925.pdf

 

4)    Postanowienie nr 251/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5 - Józef Piątek

http://tarnobrzeg.kbw.gov.pl/pliki/1458564809_20b552561c2ec7311cd07acdcc29adeb.pdf

 

5)  Postanowienie nr 266/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5 - Renata Siembab

https://tarnobrzeg.kbw.gov.pl/pliki/1458564809_6e38b501dc8fb8aee0b0961dc72b532d.pdf

 

6)   Postanowienie nr 268/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 1 - Adam Jastrząb

https://tarnobrzeg.kbw.gov.pl/pliki/1458564809_3e5bb52f94852a37522a80e70508e15e.pdf

 

7)  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25 listopada 2014 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 4 - Andrzej Głaz - Dawid Uzar

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/3173/akt.pdf

 

8)     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 grudnia 2014 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5 - Józef Piąrek - Renata Siembab

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/3399/akt.pdf

 

9)    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 grudnia 2014 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 1 - Daniel Kozdęba - Adam Jastrząb

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/3464/akt.pdf

 

 

 

 

Załączniki

  1. Postanowienie - Dawid Uzar 62,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Postanowienie - Andrzej Głaz 57,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Postanowienie Daniel Kozdęba 64,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Postanowienie - Józef Piątek 66,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Postanowienie - Renata Siembab 73,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Postanowienie - Adam Jastrząb 351,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Obwieszczenie - okr. wyb. nr 4 193,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Obwieszczenie - okr. wyb. nr 5 194,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Obwieszczenie - okr. wyb. nr 1 193,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się