Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Nabór kandydatów na urzędników wyborczych
UWAGA: Do 6 kwietnia 2018 r. przedłużony został termin
dokonywania zgłoszeń kandydatów
14.03.2018 więcej
Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego
Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego
2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych do rad powiatów na terenie województwa
podkarpackiego
07.03.2018 więcej
Nabór kandydatów na urzędników wyborczych
Termin składania zgłoszeń upływa w czwartek 15 marca 2018 r.
26.02.2018 więcej
Wojewoda Podkarpacki ustalił liczbę radnych wybieranych do rad
Wojewoda Podkarpacki po porozumieniu z komisarzami wyborczymi
ustalił liczbę radnych wybieranych do poszczególnych rad gmin
i rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego oraz do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kadencji 2018-2023.
22.02.2018 więcej
Rejestr wyborców - 31.12.2017
Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2017r.
12.02.2018 więcej
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś
ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś
adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś
wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz.
12.02.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 3/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia
8 lutego 2017 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady
Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5.
10.02.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 lutego
2017 roku o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie
Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5
09.02.2017 więcej
ZMIANY SKŁADU Rady Powiatu Mieleckiego V kadencji (od 2014 do 2016)
Zmiany składu Rady Powiatu Mieleckiego V (od 2014 do 2016 roku)
- opublikowane przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura
Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu
07.02.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 2/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia
23 stycznia 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu
wyborczym nr 5
30.01.2017 więcej
123