Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Postanowienie nr 48/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w
wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 3.
01.08.2018 więcej
Wykaz urzędników wyborczych
Powołanych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w gminach z
terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu.
08.05.2018 więcej
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu
Zmiany w naborze na urzędników wyborczych, w tym zmiana liczby
urzędników wyborczych i przedłużenie terminu dokonywania
zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
29.03.2018 więcej
Nabór kandydatów na urzędników wyborczych
UWAGA: Do 6 kwietnia 2018 r. przedłużony został termin
dokonywania zgłoszeń kandydatów
14.03.2018 więcej
Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego
Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego
2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych do rad powiatów na terenie województwa
podkarpackiego
07.03.2018 więcej
Nabór kandydatów na urzędników wyborczych
Termin składania zgłoszeń upływa w czwartek 15 marca 2018 r.
26.02.2018 więcej
Wojewoda Podkarpacki ustalił liczbę radnych wybieranych do rad
Wojewoda Podkarpacki po porozumieniu z komisarzami wyborczymi
ustalił liczbę radnych wybieranych do poszczególnych rad gmin
i rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego oraz do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kadencji 2018-2023.
22.02.2018 więcej
Rejestr wyborców - 31.12.2017
Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2017r.
12.02.2018 więcej
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś
ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś
adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś
wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz.
12.02.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 3/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia
8 lutego 2017 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady
Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5.
10.02.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się