2015-07-28

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mieleckiego | 2015

 

Poniżej umieszczono załącznik zawierający następującą treść:

 

1. Uchwała z dnia 29 czerwca 2015 roku Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mieleckiego na 2015 rok, Wykaz przedsięwzięć do Wieloleniej Prognozy Finansowej
 
2. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 32/218/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
3. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 33/240/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
4. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XI/64/2015 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady POwiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
5. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XIV/82/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 
6. Uchwała nr 46/293/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finpansowej Powiatu Mieleckiego.
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

  1. Uchwała | WPF | Wykaz 222,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała Nr 32/2.../2015_ZARZĄD 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała Nr 33/2.../2015_ZARZĄD 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała nr XI/64/2015_RADA 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uchwała nr XIV/82/2015_RADA 1,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uchwała Nr 46/293/2015_Z 1,9 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się