2017-01-05

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mieleckiego | 2017

 

Poniżej umieszczono załącznik zawierający następującą treść:

 

1. UCHWAŁA NR XXV/163/2016 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego. (UCHWAŁA NIEWAŻNA W ZAKRESIE § 3 i § 4)

 

2. UCHWAŁA NR XXVII/172/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mieleckiego. (UCHWAŁA NIEWAŻNA W ZAKRESIE § 1 pkt 2). 

 

3. UCHWAŁA NR XXVIII/177/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXV/163/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

4. UCHWAŁA NR XXX/199/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

5. Uchwała nr 118/886/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

6. UCHWAŁA NR XXXII/215/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

7. UCHWAŁA NR XXXIII/221/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

8. Uchwała nr 127/948/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

9. UCHWAŁA NR XXXIV/232/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

10. UCHWAŁA NR 133/978/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

 

 
11. UCHWAŁA NR 133/979/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
 
 
12. UCHWAŁA NR 133/980/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
 
 
13. UCHWAŁA NR 133/981/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
 
 
14. UCHWAŁA NR 133/982/2017 31 października 2017 upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych  w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
 
 
15. UCHWAŁA NR 133/983/2017 31 października 2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć.
 
 
16. UCHWAŁA NR 134/988/2017 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
 
17. UCHWAŁA NR 135/1001/2017 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 

18. UCHWAŁA NR XXXVI/241/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej Powiatu Mieleckiego

 

19. UCHWAŁA NR 136/1008/2017 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

 

20. UCHWAŁA NR 139/1019/2017 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

 

21. UCHWAŁA NR XXXVII/243/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

 

22. UCHWAŁA NR 1034. 141/1034/2017 12 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

 

 
23. UCHWAŁA NR 1035. 141/1035/2017 12 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
 
 
24. UCHWAŁA NR 1036. 141/1036/2017 12 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć
 
 
25. UCHWAŁA NR 141/1039/2017 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego
 

26.  UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

27. UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2017 RADY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

Załączniki

  1. Uchwała Nr XXV_163_2016_RADA 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała Nr XXVI...172_2017_RADA 321,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała Nr XXVI...177_2017_RADA 44,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała XXX_199_2017_RADA 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uchwała Nr 118_886_2017_Z 545,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uchwała Nr XXXI...215_2017_RADA 326,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uchwała Nr XXXI...221_2017_RADA 359,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uchwała Nr 127_948_2017_Z 516,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Uchwała Nr XXXI...232_2017_RADA 380,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Uchwała Nr 133_978_2017 44,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Uchwała Nr 133_979_2017 43,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Uchwała Nr 133_980_2017 47,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Uchwała Nr 133_981_2017 49,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Uchwała Nr 133_982_2017 48,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Uchwała Nr 133_983_2017 45,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Uchwała Nr 134_988_2017 445,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Uchwała Nr 135_1001_2017 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Uchwała Nr XXXVI_241_2017 397,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Uchwała Nr 136_1008_2017 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Uchwała Nr 139_1019_2017 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Uchwała Nr XXXVII_243_2017 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Uchwała Nr 141_1034_2017 44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Uchwała Nr 141_1035_2017 47,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Uchwała Nr 141_1036_2017 50,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Uchwała Nr 141_1039_2017 889,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Uchwała XXXVIII_264_2017 893,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27. Uchwała XXXVIII_269_2017 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się