2015-12-17

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mieleckiego | 2016

 

Poniżej umieszczono załącznik zawierający następującą treść:

 

 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 41/272/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

2. Uchwała nr 46/296/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

3. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XIV/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

4. Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

5. Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

6. Uchwała nr XX/117/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

7. Uchwała nr 71/482/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

8. Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

9. Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

10. Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wielotelniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

11. Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wielotelniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

12. Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wielotelniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

 

Załączniki

  1. Uchwała Nr 41_272_2015_Z 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała Nr 46_296_2015_Z 924,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała nr XIV/90/2015_RADA 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała nr XVI/99/2016_RADA 640,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uchwała nr XIX/109/2016_RADA 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uchwała nr XX/117/2016_RADA 136,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uchwała Nr 71_482_2016_Z 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uchwała Nr XXI/124/2016_RADA 242,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Uchwała Nr XXII/130/2016_RADA 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Uchwała Nr XXI...136/2016_RADA 328,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Uchwała Nr XXI...142_2016_RADA 884,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Uchwała Nr XXV_156_2016_RADA 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz