2015-12-17

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mieleckiego | 2016

 

Poniżej umieszczono załącznik zawierający następującą treść:

 

 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 41/272/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

2. Uchwała nr 46/296/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

3. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XIV/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

4. Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

5. Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

6. Uchwała nr XX/117/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

7. Uchwała nr 71/482/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

8. Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

9. Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

10. Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wielotelniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

11. Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wielotelniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

12. Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wielotelniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

 

Załączniki

  1. Uchwała Nr 41_272_2015_Z 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała Nr 46_296_2015_Z 924,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała nr XIV/90/2015_RADA 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała nr XVI/99/2016_RADA 640,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uchwała nr XIX/109/2016_RADA 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uchwała nr XX/117/2016_RADA 136,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uchwała Nr 71_482_2016_Z 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uchwała Nr XXI/124/2016_RADA 242,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Uchwała Nr XXII/130/2016_RADA 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Uchwała Nr XXI...136/2016_RADA 328,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Uchwała Nr XXI...142_2016_RADA 884,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Uchwała Nr XXV_156_2016_RADA 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się