2017-07-18

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

XXXII/214/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

XXXII/215/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

XXXII/216/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

XXXII/217/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

XXXII/218/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. (* UCHWAŁA NIEWAŻNA W CAŁOŚCI)

XXXII/219/2017

12 lipca 2017 r.

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE P-II.4131.2.154.2017 z dnia 10.08.2017 r.

Załączniki

  Uchwała Nr XXXII_214_2017 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_215_2017 326,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_216_2017 45,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_217_2017 218,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_218_2017 47,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXII_219_2017 379,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 194,79 KB (pdf) szczegóły pobierz