2018-03-28

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

 

XL/280/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

 

 

XL/281/2018

22 marca 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

 

XL/282/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

 

XL/283/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

 

XL/284/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

 

XL/285/2018

22 marca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.

 

XL/286/2018

22 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.

 

XL/287/2018

22 marca 2018r.

w sprawie skargi z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

XL/288/2018

22 marca 2018r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiacie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

XL/289/2018

22 marca 2018r.

w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.

 

Załączniki

  Uchwała XL_280_2017.pdf 561,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_281_2017.pdf 41,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_282_2017.pdf 41,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_283_2017.pdf 37,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_284_2017.pdf 47,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_285_2017.pdf 29,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_286_2017.pdf 40,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_287_2017.pdf 69,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_288_2017.pdf 97,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL_289_2017.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz