2018-02-16

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

 

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

XXXIX/274/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

XXXIX/275/2018
NIEWAŻNA
(Uchwała RIO)

7 lutego 2018r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz  niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania udzielonej dotacji. Pobierz pismo RIO dot podjętej uchwały. Załącznik: Pismo RIO, Uchwała RIO,

XXXIX/276/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowePUP

XXXIX/277/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych

XXXIX/278/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2017 rok

XXXIX/279/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

 

Załączniki

  Uchwała XXXIX_274_2017.pdf 765,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_275_2017.pdf 299,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_276_2017.pdf 62,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_277_2017.pdf 35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_278_2017.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_279_2017.pdf 474,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo RIO 107,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO 374,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się