2018-02-16

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

 

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

XXXIX/274/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

XXXIX/275/2018
NIEWAŻNA
(Uchwała RIO)

7 lutego 2018r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz  niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania udzielonej dotacji. Pobierz pismo RIO dot podjętej uchwały. Załącznik: Pismo RIO, Uchwała RIO,

XXXIX/276/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowePUP

XXXIX/277/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych

XXXIX/278/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2017 rok

XXXIX/279/2018

7 lutego 2018r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok

 

Załączniki

  Uchwała XXXIX_274_2017.pdf 765,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_275_2017.pdf 299,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_276_2017.pdf 62,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_277_2017.pdf 35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_278_2017.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX_279_2017.pdf 474,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo RIO 107,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO 374,64 KB (pdf) szczegóły pobierz