2018-01-08

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

 

XXXVIII/263/2017

   29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.

 

XXXVIII/264/2017

29 grudnia 2017 r.

w  sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

XXXVIII/265/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawieokreślenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

 

XXXVIII/266/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

XXXVIII/267/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

XXXVIII/268/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok:

 

XXXVIII/269/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

XXXVIII/270/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.

 

XXXVIII/271/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

 

XXXVIII/272/2017

29 grudnia 2017 r..

w sprawie nadania Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

 

XXXVIII/273/2017

29 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na lata 2018-2020”.

 

 

Załączniki

  Uchwała XXXVIII_263_2017.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_264_2017.pdf 893,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_265_2017.pdf 109,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_266_2017.pdf 45,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_267_2017.pdf 55,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_268_2017.pdf 3,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_269_2017.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_270_2017.pdf 78,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_271_2017.pdf 314,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_272_2017.pdf 383,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII_273_2017.pdf 6,81 MB (pdf) szczegóły pobierz