2017-12-11

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

 

Numer Uchwały

 

Data podjęcia

 

Sprawa

XXXVII/242/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

XXXVII/243/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

XXXVII/244/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

XXXVII/245/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

XXXVII/246/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki  w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

XXXVII/247/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

XXXVII/248/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 2 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu

XXXVII/249/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 2 dla dorosłych o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

XXXVII/250/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 3 o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

XXXVII/251/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 3 dla dorosłych o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

XXXVII/252/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 4 dla dorosłych o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

XXXVII/253/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 1 dla dorosłych o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

XXXVII/254/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu

XXXVII/255/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu

XXXVII/256/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia na obszarze powiatu mieleckiego na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

XXXVII/257/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie nadania Statutu  Powiatowemu Centrum Pomocy  Rodzinie w Mielcu

XXXVII/258/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w listopadzie i grudniu 2017 roku

XXXVII/259/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki  zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 roku

XXXVII/260/2017

29 listopada 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz upoważnienie Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XXXVII/261/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

XXXVII/262/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych nas terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku

 

Załączniki

  Uchwała Nr XXXVII_242_2017.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_243_2017.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_244_2017.pdf 47,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_245_2017.pdf 44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_246_2017.pdf 45,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_247_2017.pdf 46,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_248_2017.pdf 50,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_249_2017.pdf 48,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_250_2017.pdf 43,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_251_2017.pdf 45,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_252_2017.pdf 46,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_253_2017.pdf 47,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_254_2017.pdf 49,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_255_2017.pdf 57,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_256_2017.pdf 70,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_257_2017.pdf 203,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_258_2017.pdf 188,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_259_2017.pdf 187,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_260_2017.pdf 45,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_261_2017.pdf 393,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_262_2017.pdf 295,28 KB (pdf) szczegóły pobierz