2017-12-11

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

 

Numer Uchwały

 

Data podjęcia

 

Sprawa

XXXVII/242/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

XXXVII/243/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

XXXVII/244/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

XXXVII/245/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

XXXVII/246/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki  w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

XXXVII/247/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

XXXVII/248/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 2 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu

XXXVII/249/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 2 dla dorosłych o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

XXXVII/250/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 3 o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

XXXVII/251/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 3 dla dorosłych o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

XXXVII/252/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 4 dla dorosłych o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

XXXVII/253/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu w Szkołę Policealną Nr 1 dla dorosłych o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

XXXVII/254/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu

XXXVII/255/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu

XXXVII/256/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia na obszarze powiatu mieleckiego na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

XXXVII/257/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie nadania Statutu  Powiatowemu Centrum Pomocy  Rodzinie w Mielcu

XXXVII/258/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w listopadzie i grudniu 2017 roku

XXXVII/259/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki  zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 roku

XXXVII/260/2017

29 listopada 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz upoważnienie Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

XXXVII/261/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

XXXVII/262/2017

29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych nas terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku

 

Załączniki

  Uchwała Nr XXXVII_242_2017.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_243_2017.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_244_2017.pdf 47,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_245_2017.pdf 44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_246_2017.pdf 45,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_247_2017.pdf 46,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_248_2017.pdf 50,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_249_2017.pdf 48,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_250_2017.pdf 43,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_251_2017.pdf 45,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_252_2017.pdf 46,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_253_2017.pdf 47,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_254_2017.pdf 49,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_255_2017.pdf 57,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_256_2017.pdf 70,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_257_2017.pdf 203,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_258_2017.pdf 188,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_259_2017.pdf 187,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_260_2017.pdf 45,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_261_2017.pdf 393,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII_262_2017.pdf 295,28 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się