2017-11-08

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

 

Numer Uchwały

 

Data podjęcia

 

Sprawa

XXXV/235/2017

27 października 2017 r.

w sprawiepokrycia straty netto Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu

XXXV/236/2017 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok
XXXV/237/2017 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
XXXV/238/2017 27 października 2017 r. w sprawie skargi z dnia 8 września 2017 roku
XXXV/239/2017 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Załączniki

  Uchwała Nr XXXV_235_2017.pdf 32,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV_236_2017.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV_237_2017.pdf 51,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV_238_2017.pdf 116,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV_239_2017.pdf 37,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał Nr 1 do Uchwa...u Mieleckiego 5,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał Nr 2 do Uchwa...u Mieleckiego 2,83 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się