2017-09-13

Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego

 

V kadencja | XXXIII sesja | 31.08.2017

 

 

 

Numer Uchwały

 

Data podjęcia

 

Sprawa

XXXIII/220/2017

31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

XXXIII/221/2017

 31 sieprnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

XXXIII/222/2017

31 sierpnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

XXXIII/223/2017

31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XXXIII/224/2017

31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

XXXIII/225/2017

31 sierpnia 2017 r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

XXXIII/226/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim
XXXIII/227/2017 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego
XXXIII/228/2017 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego
XXXIII/229/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawie skargi z dnia 27 czerwca 2017 r.
XXXIII/230/2017 31 sierpnia 2017 r. w sprawieprzekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Pani Joanny Dagmary Rębisz na Uchwałę Nr XXX/195/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Mieleckiego oraz Uchwałę Nr XXX/196/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zwolnienia członka Zarządu Powiatu Mieleckiego z pełnienia dotychczasowych obowiązków oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Mieleckiego przed sądami administracyjnymi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr XXXIII_220_2017 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_221_2017 359,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_222_2017 35,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_223_2017 54,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_224_2017 57,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_225_2017 286,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_226_2017 28,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_227_2017 31,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_228_2017 44,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_229_2017 589,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIII_230_2017 215,08 KB (pdf) szczegóły pobierz