2017-07-11

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

888

119/888/2017

4 lipca 2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

889.

119/889/2017

4 lipca 2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

890.

119/890/2017

4 lipca 2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej

891

119/891/2017

4 lipca 2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

892

120/892/2017

11 lipca 2017

w spawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

893 120/893/2017 11 lipca 2017 w spawie wprowadzenia autoporawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

893

121/894/2017

 18 lipca 2017

w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Powiatowemu im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na oddanie nieruchomości najem na okres 5 lat

895 121/895/2017 18 lipca 2017 w sprawie zwolnienia z obciążenia prawem p.p.p. działki nr 1456/14 ustanowionego na rzecz Powiatu Mieleckiego
896 121/896/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
897 121/897/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
898 121/898/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
899 121/899/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
900 121/900/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
901 121/901/2017 18 lipca 2017 w sprawie zgody na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu projektu p.n. „Turystyka i reklama na plusie jest możliwa w Erasmusie” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
902 121/902/2017 18 lipca 2017 w sprawie zgody na realizacje przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu projektu p.n. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
903 121/903/2017 18 lipca 2017 w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą „Sportowo i survivalowo spędzamy wolny czas”, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna
904 121/904/2017 18 lipca 2017 w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Bieg im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Mieleckiego, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna

 

Załączniki

  Uchwała Nr 119_888_2017 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 119_889_2017 357,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 119_890_2017 332,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 119_891_2017 129,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 120_892_2017 196,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 120_893_2017 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_894_2017 91,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_895_2017 198,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_896_2017 49,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_897_2017 49,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_898_2017 50,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_899_2017 49,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_900_2017 50,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_901_2017 68,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_902_2017 66,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_903_2017 59,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_904_2017 59,74 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się