2017-07-11

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

888

119/888/2017

4 lipca 2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok

889.

119/889/2017

4 lipca 2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego

890.

119/890/2017

4 lipca 2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej

891

119/891/2017

4 lipca 2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

892

120/892/2017

11 lipca 2017

w spawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

893 120/893/2017 11 lipca 2017 w spawie wprowadzenia autoporawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

893

121/894/2017

 18 lipca 2017

w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Powiatowemu im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na oddanie nieruchomości najem na okres 5 lat

895 121/895/2017 18 lipca 2017 w sprawie zwolnienia z obciążenia prawem p.p.p. działki nr 1456/14 ustanowionego na rzecz Powiatu Mieleckiego
896 121/896/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
897 121/897/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
898 121/898/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
899 121/899/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
900 121/900/2017 18 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
901 121/901/2017 18 lipca 2017 w sprawie zgody na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu projektu p.n. „Turystyka i reklama na plusie jest możliwa w Erasmusie” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
902 121/902/2017 18 lipca 2017 w sprawie zgody na realizacje przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu projektu p.n. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
903 121/903/2017 18 lipca 2017 w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą „Sportowo i survivalowo spędzamy wolny czas”, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna
904 121/904/2017 18 lipca 2017 w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pod nazwą Bieg im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Mieleckiego, z zakresu: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna

 

Załączniki

  Uchwała Nr 119_888_2017 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 119_889_2017 357,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 119_890_2017 332,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 119_891_2017 129,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 120_892_2017 196,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 120_893_2017 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_894_2017 91,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_895_2017 198,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_896_2017 49,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_897_2017 49,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_898_2017 50,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_899_2017 49,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_900_2017 50,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_901_2017 68,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_902_2017 66,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_903_2017 59,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 121_904_2017 59,74 KB (pdf) szczegóły pobierz