2018-04-18

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1096.

149/1096/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

1097.

149/1097/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia nieruchomości składającej się z działki nr 583/1 o  pow. 0,0067 ha oraz działki nr 585/1 o pow. 0,0036 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa.

1098.

149/1098/2018

27 lutego 2018 r.

zmieniającej Uchwałę Nr 27/193/2015 Zarządu Powiatu Mieleckiego w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mielcu.

1099.

149/1099/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.

1100.

149/1100/2018

27 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1101.

150/1101/2018

2 marca 2018 r.

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1102.

151/1102/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

1103.

151/1103/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 567/1 o pow. 0,0012 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa.

1104.

151/1104/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.

1105.

151/1105/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego  w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

1106.

151/1106/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.

1107.

151/1107/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

1108.

151/1108/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiacie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1109.

151/1109/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.

1110.

151/1110/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok.

1111.

151/1111/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

1112.

151/1112/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2018 rok.

1113.

151/1113/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

1114.

151/1114/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie w sprawie zaniechania kontynuacji inwestycji

1115

151/1115/2018

6 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego

Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

 

Załączniki

  Uchwała Nr 149_1096_2018.pdf 40,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 149_1097_2018.pdf 45,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 149_1098_2018.pdf 237,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 149_1099_2018.pdf 456,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 149_1100_2018.pdf 94,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 150_1101_2018.pdf 240,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1102_2018.pdf 153,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1103_2018.pdf 43,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1104_2018.pdf 124,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1105_2018.pdf 121,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1106_2018.pdf 89,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1107_2018.pdf 668,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1108_2018.pdf 201,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1109_2018.pdf 1,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1110_2018.pdf 234,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1111_2018.pdf 89,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1112_2018.pdf 548,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1113_2018.pdf 150,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1114_2018.pdf 68,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 151_1115_2018.pdf 99,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1116_2018.pdf 82,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1117_2018.pdf 85,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1118_2018.pdf 82,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1119_2018.pdf 87,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1120_2018.pdf 244,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1121_2018.pdf 153,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1122_2018.pdf 70,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1122_2018.pdf 70,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1123_2018.pdf 40,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1124_2018.pdf 134,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1125_2018.pdf 87,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 152_1126_2018.pdf 263,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 153_1127_2018.pdf 629 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1128_2018.pdf 10,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1129_2018.pdf 67,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1129_2018.pdf 67,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1130_2018.pdf 268,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 154_1131_2018.pdf 56,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 155_1132_2018.pdf 180,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 155_1133_2018.pdf 39,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1134_2018.pdf 41,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1135_2018.pdf 50,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1136_2018.pdf 38,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1137_2018.pdf 42,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1138_2018.pdf 40,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1139_2018.pdf 39,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1140_2018.pdf 39,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1141_2018.pdf 40,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1142_2018.pdf 705,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1143_2018.pdf 205,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 156_1144_2018.pdf 124,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się