2018-02-12

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1075.

147/1075/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa

1076.

147/1076/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 547/6 o pow. 0,0113 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1077.

147/1077/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 533/3 o pow. 0,0128 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1078.

147/1078/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 544/6 o pow. 0,0064 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1079.

147/1079/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 481/7 o pow. 0,0013 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1080.

147/1080/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 873/6 o pow. 0,0043 ha położonej w miejscowości Tuszyma, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1081.

147/1081/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego oraz ustalenie ceny nieruchomości do sprzedaży

1082.

147/1082/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego oraz ustalenie ceny nieruchomości do sprzedaży

1083.

147/1083/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego

1084.

147/1084/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie likwidacji środka trwałego w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

1085.

147/1085/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

1086.

147/1086/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością powiatu

1087.

147/1087/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mielecki

1088.

147/1088/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1089.

147/1089/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1090.

148/1090/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz wzoru wniosku o dofinansowanie

1091.

148/1091/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie harmonogramu kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi objętymi nadzorem Powiatu Mieleckiego

1092.

148/1092/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego  dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych

1093.

148/1093/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych

1094.

148/1094/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Przecław

 

1095.

148/1095/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 147_1075_2018.pdf 37,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1076_2018.pdf 40,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1077_2018.pdf 41,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1078_2018.pdf 39,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1079_2018.pdf 40,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1080_2018.pdf 42,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1081_2018.pdf 61,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1082_2018.pdf 66,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1083_2018.pdf 36,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1084_2018.pdf 40,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1085_2018.pdf 63,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1086_2018.pdf 46,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1087_2018.pdf 117,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1088_2018.pdf 81,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1089_2018.pdf 130,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1090_2018.pdf 4,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1091_2018.pdf 96,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1092_2018.pdf 62,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1093_2018.pdf 61,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1094_2018.pdf 56,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1095_2018.pdf 51,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się