2018-02-12

Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1075.

147/1075/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości zajętej pod poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1 176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa

1076.

147/1076/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 547/6 o pow. 0,0113 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1077.

147/1077/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 533/3 o pow. 0,0128 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1078.

147/1078/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 544/6 o pow. 0,0064 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1079.

147/1079/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 481/7 o pow. 0,0013 ha położonej w miejscowości Dobrynin, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1080.

147/1080/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do nabycia działki nr 873/6 o pow. 0,0043 ha położonej w miejscowości Tuszyma, gm. Przecław, zajętej pod chodnik w pasie drogi powiatowej o Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa

1081.

147/1081/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego oraz ustalenie ceny nieruchomości do sprzedaży

1082.

147/1082/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego oraz ustalenie ceny nieruchomości do sprzedaży

1083.

147/1083/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego

1084.

147/1084/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie likwidacji środka trwałego w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

1085.

147/1085/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

1086.

147/1086/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością powiatu

1087.

147/1087/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mielecki

1088.

147/1088/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1089.

147/1089/208

8 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

 

LP.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Sprawa

1090.

148/1090/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz wzoru wniosku o dofinansowanie

1091.

148/1091/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie harmonogramu kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi objętymi nadzorem Powiatu Mieleckiego

1092.

148/1092/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego  dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych

1093.

148/1093/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych

1094.

148/1094/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Przecław

 

1095.

148/1095/2018

20 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

 

 

Załączniki

  Uchwała Nr 147_1075_2018.pdf 37,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1076_2018.pdf 40,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1077_2018.pdf 41,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1078_2018.pdf 39,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1079_2018.pdf 40,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1080_2018.pdf 42,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1081_2018.pdf 61,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1082_2018.pdf 66,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1083_2018.pdf 36,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1084_2018.pdf 40,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1085_2018.pdf 63,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1086_2018.pdf 46,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1087_2018.pdf 117,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1088_2018.pdf 81,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 147_1089_2018.pdf 130,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1090_2018.pdf 4,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1091_2018.pdf 96,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1092_2018.pdf 62,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1093_2018.pdf 61,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1094_2018.pdf 56,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 148_1095_2018.pdf 51,65 KB (pdf) szczegóły pobierz