2017-02-09

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

1. Uchwała nr XVI/39/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu mieleckiego 

 

2. Uchwała nr XVI/40/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat mielecki na 2017 rok.

 

3. Uchwała Nr III/392/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzająca nieważność uchwały nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego w zakresie § 3 i § 4.

 

4. Uchwała Nr III/393/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzająca nieważność uchwały nr 96/685/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań – w całości. 

 

5. Uchwała Nr VI/777/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie - po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały nr XXVII/172/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego, stwierdzająca nieważność § 1 pkt 2 wskazanej wyżej uchwały w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie przepisowi § 4 ust. 1 uchwały nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego.

 

6. Uchwała Nr VI/778/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzająca nieważność uchwały nr 102/746/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań – w całości.

 

7. Uchwała Nr VI/779/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzająca nieważność uchwały nr 102/745/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań – w całości.

 

8. Uchwała  Nr XVI/93/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.

 

9. Uchwała  Nr XVI/130/2017 z dnia 29 maja 2017 roku składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu na 2016 roku.

 

10. Uchwała nr XVI/176/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Mielecu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

 

11. Uchwała XVI/286/2017 z 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na rok 2018.

 

12. Uchwała XVI/287/2017 z 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat mielecki na rok 2018.

 

13. Uchwała XVI/288/2017 z 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na rok 2018

 

 

 

Załączniki

  1. Uchwała nr XVI/39/2017 107,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała nr XVI/40/2017 121,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała Nr III/392/2017 241,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała Nr III/393/2017 287,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uchwała Nr VI_777_2017 256,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uchwała Nr VI_778_2017 135,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uchwała Nr VI_779_2017 259,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uchwała nr XVI/93/2017 209,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Uchwała nr XVI/130/2017 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Opinia RIO XVI/176/2017 187,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Opinia_RIO_proj..._budżet_2018 243,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Opinia_RIO_deficyt_2018 120,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Opinia_RIO_WPF_2018 162,25 KB (pdf) szczegóły pobierz