2017-07-27

Sprawozdanie budżetowe

Za rok 2017 | II kwartał

 

Szczegóły w załącznikach:

 

1. Rb-27s - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 30.06.2017
 
2. Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 30.06.2017
 
3. Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec II kwartału 2017
 
4Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec II kwartału 2017
 
5. Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 30.06.2017
 
 
6. Rb-27ZZ - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - 01.01.2017 do 30.06.2017

Załączniki

  Rb-27s.pdf 820,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-28s.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-N.pdf 269,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-NDS.pdf 172,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-Z.pdf 97,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-27ZZ.pdf 246,02 KB (pdf) szczegóły pobierz