2017-05-04

Sprawozdanie budżetowe

 

Za rok 2017 | I kwartał

 

Szczegóły w załącznikach:

 

1. Rb-27s - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 31.03.2017
 
2. Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 31.03.2017
 
3. Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec I kwartału 2017
 
4Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec I kwartału 2017
 
5. Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 31.03.2017
 
 
6. Rb-27ZZ - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - 01.01.2017 do 31.03.2017
 

Załączniki

  Rb-27s.pdf 805,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-28s.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-N.pdf 266,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-Z.pdf 98,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-NDS.pdf 172,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-27zz.pdf 252,61 KB (pdf) szczegóły pobierz