2017-03-13

Sprawozdanie budżetowe

 

Za rok 2016 | IV kwartał

 

 

1. Rb-27s - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - 01.01.2016 do 31.12.2016
 
2. Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - 01.01.2016 do 31.12.2016
 
3. Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec IV kwartału 2016
 
4. Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - 01.01.2016 do 31.12.2016
 
5. Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec IV kwartału 2016
 
6. Rb-27ZZ - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - 01.01.2016 do 31.12.2016
 
 

Załączniki

  Rb-27s.pdf 816,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-28s.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-N.pdf 267,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-NDS.pdf 172,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-Z.pdf 101,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-27ZZ.pdf 261,25 KB (pdf) szczegóły pobierz