2016-10-27

Sprawozdanie budżetowe

Za rok 2016 | III kwartał

 

 

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - 01.01.2016 do 30.09.2016
 
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - 01.01.2016 do 30.09.2016
 
3. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec III kwartału 2016
 
4. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - 01.01.2016 do 30.09.2016
 
5. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec III kwartału 2016

Załączniki

  Rb-27s.pdf 756,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-28s.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-N.pdf 268,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-NDS.pdf 172,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-Z.pdf 98,68 KB (pdf) szczegóły pobierz