2016-08-25

Sprawozdanie budżetowe

Za rok 2016 | II kwartał

 

 

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - 01.01.2016 do 30.06.2016
 
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - 01.01.2016 do 30.06.2016
 
3. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec II kwartału 2016
 
4. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - 01.01.2016 do 30.06.2016
 
5. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec II kwartału 2016

Załączniki

  Rb-27s II kwartał 2016.pdf 691,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-28s II kwartał 2016.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-N II kwartał 2016 .pdf 268,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-NDS II kwartał 2016.pdf 173,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-Z II kwartał 2016.pdf 98,77 KB (pdf) szczegóły pobierz