2016-05-04

Sprawozdanie budżetowe

Za rok 2016 | I kwartał

 

Szczegóły w załącznikach:

 

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - 01.01.2016 do 31.03.2016
 
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - 01.01.2016 do 31.03.2016
 
3. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec I kwartału 2016
 
4. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - 01.01.2016 do 31.03.2016
 

 

5. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec I kwartału 2016

Załączniki

  RB-27s.pdf 668,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-28s.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-N.pdf 267,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-NDS.pdf 172,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-Z.pdf 97,97 KB (pdf) szczegóły pobierz