2016-03-16

Sprawozdanie budżetowe

 

Za rok 2015 | IV kwartał

 

 

 

Szczegóły w załącznikach:

 

 

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - 01.01.2015 do 31.12.2015
 
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - 01.01.2015 do 31.12.2015
 
3. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec IV kwartału 2015
 
4. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - 01.01.2015 do 31.12.2015
 
5. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec IV kwartału 2015

Załączniki

  1. Rb-27s IV kwartał 2015.pdf 776,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Rb-28s IV kwartał 2015.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Rb-N IV kwartał 2015.pdf 269,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Rb-NDS IV kwartał 2015.pdf 172,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Rb-Z IV kwartał 2015.pdf 102,84 KB (pdf) szczegóły pobierz