2015-11-02

Sprawozdanie budżetowe

Za rok 2015 | III kwartał

 

 

Szczegóły w załącznikach:

 

 

 
1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - 01.01.2015 do 30.09.2015
 
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - 01.01.2015 do 30.09.2015
 
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - 01.01.2015 do 30.09.2015
 
4. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec III kwartału 2015
 
5. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - 01.01.2015 do 30.09.2015
 
6. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec III kwartału 2015
 
 

Załączniki

  1. RB-27s.pdf 750,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. RB-28s.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. RB-34s.pdf 159,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. RB-N.pdf 264,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Rb-NDS.pdf 169,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. RB-Z.pdf 95,04 KB (pdf) szczegóły pobierz