2018-02-22

Sprawozdanie budżetowe

Za rok 2017 | IV kwartał

 

 

Szczegóły w załącznikach:

 

1. Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 31.12.2017
 
2. Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 31.12.2017
 
3. Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec IV kwartału 2017
 
4Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec IV kwartału 2017
 
5. Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 31.12.2017
 

Załączniki

  RB-27s 917 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-28 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-N 269,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RB-NDS 172,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-Z 104,53 KB (pdf) szczegóły pobierz