2017-10-25

Sprawozdanie budżetowe

 

Za rok 2017 | III kwartał

 

Szczegóły w załącznikach:

 

1. Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 30.09.2017
 
2. Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 30.09.2017
 
3. Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - stan na koniec III kwartału 2017
 
4Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - stan na koniec III kwartału 2017
 
5. Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - 01.01.2017 do 30.09.2017
 
 
 

Załączniki

  Rb-27S.pdf 871,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-28S.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-N.pdf 267,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-Z.pdf 98,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rb-NDS.pdf 172,99 KB (pdf) szczegóły pobierz