2015-10-22

Słownik skrótów

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

 

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

 

 

S

 Starosta

 WS 

 Wicestarosta

CZ

 Etatowy Członek Zarządu

SE

 Sekretarz

AB

 Wydział Architektury i Budownictwa

F

 Wydział Finansowy

G

 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

IG

 Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

KM

 Wydział Komunikacji

 Wydział Ochrony Środowiska

WA

 Wydział Administracyjny

BR

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu

BI

 Biuro Informatyki

PR

 Biuro Promocji i Informacji

EK

 Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

KZ

 Biuro Kontroli Zarządczej

ZK

 Biuro Zarządzania Kryzysowego

AW

 Audytor Wewnętrzny Powiatu

PO

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

OK

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

RP

 Radca Prawny