Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
XLIV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 31 lipca 2018 r., godz. 10:00, Sala Obrad Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6
23.07.2018 więcej
XLIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 26 czerwca 2018 r., godz. 9:30, Sala Obrad Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6
13.06.2018 więcej
XLII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 25 maja 2018 r., godz. 9.00, Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2b.
16.05.2018 więcej
XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 14 maja 2018 r., godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
(Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b
10.05.2018 więcej
XL Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 22 marca 2018 r., godz. 11.00, Regionalne Centrum
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska
Polskiego 2b.
09.03.2018 więcej
XXXIX Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 7 lutego 2018 r., godz. 13.00, Regionalne
Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul.
Wojska Polskiego 2b.
01.02.2018 więcej
XXXVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 29 grudnia 2017 r., godz. 8.00, Regionalne Centrum
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska
Polskiego 2b.
18.12.2017 więcej
XXXVII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Sali
Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych
Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b
24.11.2017 więcej
XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 15 listopada 2017 r., godz. 15.00, Sala Konferencyjna (334)
Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6
13.11.2017 więcej
XXXV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 27 października 2017 r., godz. 10.30, Regionalne
Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul.
Wojska Polskiego 2b.
23.10.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się