Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
31 Roboty remontowe pomieszczeń I piętra budynku administracyjnego Starostwa Pow... 2017-09-11 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-26 Zobacz
32 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych częściowo zadaszonej wraz ze schod... 2017-09-12 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-14 Zobacz
33 Przebudowa mostu przez rzekę Babulówkę w m. Sarnów w ciągu drogi powiatowej n... 2017-09-08 09:30 przetarg nieograniczony 2017-09-12 Zobacz
34 Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Miel... 2017-08-03 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-31 Zobacz
35 Wykonanie remontu dróg powiatowych 2017-08-23 09:45 przetarg nieograniczony 2017-08-30 Zobacz
36 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastr... 2017-08-23 09:45 przetarg nieograniczony 2017-08-30 Zobacz
37 Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 152R relacji Borowa - Czermin ... 2017-08-24 09:45 przetarg nieograniczony 2017-08-28 Zobacz
38 Inwentaryzacja osnowy poziomej na terenie miasta Przecław i Radomyśl Wielki o... 2017-08-04 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-25 Zobacz
39 UNIEWAŻNIONY | Roboty remontowe pomieszczeń I piętra budynku administracyjneg... 2017-08-11 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-24 Zobacz
40 Dostawa kompletnego systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Star... 2017-07-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-18 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się