Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2018 ... 2018-02-15 09:45 przetarg nieograniczony 2018-03-05 Zobacz
22 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikac... 2018-02-09 10:00 przetarg nieograniczony 2018-02-15 Zobacz
23 Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1 148R, Nr 1 143R, Nr 1 167R oraz Nr 1 13... 2018-02-02 09:45 przetarg nieograniczony 2018-02-12 Zobacz
24 Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w po... 2017-11-16 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-16 Zobacz
25 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i roboty remontowe w budynku Staro... 2017-12-20 09:30 przetarg nieograniczony 2018-01-03 Zobacz
26 Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymanie czystości w budynkach stanowiącyc... 2017-11-20 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-01 Zobacz
27 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy S... 2017-10-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-23 Zobacz
28 Sprzedaż i dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Mielcu 2017-10-02 09:00 przetarg nieograniczony 2017-10-13 Zobacz
29 Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego 2017-09-27 09:45 przetarg nieograniczony 2017-10-06 Zobacz
30 Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci internet 2017-09-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-14 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się