Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 Zadanie I: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 4 w Mielcu przy ul... 2018-05-28 10:00 przetarg nieograniczony 2018-06-04 Zobacz
12 Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego 2018-05-15 09:45 przetarg nieograniczony 2018-05-28 Zobacz
13 UNIEWAŻNIONY | Zadanie I: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 4 w... 2018-04-27 10:00 przetarg nieograniczony 2018-05-11 Zobacz
14 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 181R w m. Radomyśl Wielki oraz drogi powiato... 2018-04-19 09:45 przetarg nieograniczony 2018-05-07 Zobacz
15 Przebudowa mostu na potoku Rów w m, Grochowe w ciągu drogi powiatowej nr 1 14... 2018-04-23 09:30 przetarg nieograniczony 2018-04-27 Zobacz
16 Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla terenu powiatu mieleckiego – pr... 2018-04-06 10:00 przetarg nieograniczony 2018-04-19 Zobacz
17 Dostawa i montaż mebli na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wy... 2018-03-28 10:00 przetarg nieograniczony 2018-04-10 Zobacz
18 Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187R (Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskieg... 2018-03-29 09:45 przetarg nieograniczony 2018-04-06 Zobacz
19 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych relacji Tuszów... 2018-03-26 09:45 przetarg nieograniczony 2018-04-04 Zobacz
20 Budowa podnośnika zewnętrznego w szybie konstrukcji stalowej przy budynku Prz... 2018-03-15 10:00 przetarg nieograniczony 2018-03-27 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się