Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

1234

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2018 ... 2018-02-15 09:45 przetarg nieograniczony 2018-02-16 Zobacz
2 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikac... 2018-02-09 10:00 przetarg nieograniczony 2018-02-15 Zobacz
3 Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1 148R, Nr 1 143R, Nr 1 167R oraz Nr 1 13... 2018-02-02 09:45 przetarg nieograniczony 2018-02-12 Zobacz
4 Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w po... 2017-11-16 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-16 Zobacz
5 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i roboty remontowe w budynku Staro... 2017-12-20 09:30 przetarg nieograniczony 2018-01-03 Zobacz
6 Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymanie czystości w budynkach stanowiącyc... 2017-11-20 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-01 Zobacz
7 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy S... 2017-10-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-23 Zobacz
8 Sprzedaż i dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Mielcu 2017-10-02 09:00 przetarg nieograniczony 2017-10-13 Zobacz
9 Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego 2017-09-27 09:45 przetarg nieograniczony 2017-10-06 Zobacz
10 Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci internet 2017-09-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-14 Zobacz
1234