2016-02-16

Rejestr spraw | 2016

Rejestr spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

 

 

L.P

Nazwa podmiotu Przedstawiciel

Wpis w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Podmiot na rzecz których wykonywany jest lobbing

Data wystąpienia Przedmiot wystąpienia Sposób załatwienia sprawy Komórka merytoryczna
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Artur Brylikowski 00351 Grupa lobbingowa GRASS ROOTS LOBBING 21.01.2016 Wniosek o wydanie zarządzenia wew dot obsługi zawodowych lobbystów w Starostwie Powiatowym w Mielcu

Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 9 lutego 2016 Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie zasad postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową

WA