2015-06-10

Rachunki bankowe Powiatu Mieleckiego

Powiat Mielecki

ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

woj. podkarpackie
 

 

Należności Starostwa Powiatowego w Mielcu płatne są na niżej podane rachunki bankowe, prowadzone w Banku PKO Bank Polski S.A.

 

 

 

Rodzaj opłaty

 

 

Numer rachunku bankowego

 

 

Opłata skarbowa

 

 

96 1020 4391 0000 6802 0167 5545

Opłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

33 1020 4391 0000 6802 0167 5321

Dzienniki budowy. Kserokopie dokumentów, Karty wędkarskie. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi  

 

30 1020 4391 0000 6702 0167 5230

Karty parkingowe, Użytkowanie wieczyste

 

50 1020 4391 0000 6102 0167 5552

 

Najem

 

 

36 1020 4391 0000 6002 0167 5271

 

Opłaty komunikacyjne

 

 

94 1020 4391 0000 6502 0170 9484