Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zadanie I: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego. Zadanie II: Przebudowa budynku Przychodni nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
60.000,00 PLN  
Ogłaszający
Powiat Mielecki  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Wyspiańskiego  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-05-10  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-05-28 10:00  
Numer zgłoszenia
555652-N-2018  

Znak sprawy WA.272.1.7.2018 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu 423,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 335,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1 Formularz oferty 25,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy 18,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3 Wzór umowy 607,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 4 Zobow podmiotu trzeciego 17,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 5 Ośw o grupie kapit 17,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 6 PB i PW Doc...lenia budynku 9,58 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 7 Zmiana do P...lenia budynku 14,08 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 8 PB i PW Prz...udowa budynku 7,62 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 8 PW Przebudo...b.elektryczna 2,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 8 PW Przebudo...konstrukcyjna 1,44 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 8 PW Przebudo...u b.sanitarna 7 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 9 PT Uaktualniony 5,66 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 10 DP Dachowa...otowoltaiczna 933,47 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 11 Przedmiary robót 585,41 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 12 STWiOR 6,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 13 Wzory Harmonogramów 71,54 KB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert 66,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula RODO 288,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiad o unieważnieniu post. 45,53 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się