Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla terenu powiatu mieleckiego – projekt i realizacja  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
9.600,00 PLN  
Ogłaszający
Powiat Mielecki  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Wyspiańskiego  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-03-27  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-04-06 10:00  
Numer zgłoszenia
537043-N-2018  

Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla terenu powiatu mieleckiego – projekt i realizacja

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu 415,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 293,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1 Warunki techniczne 174,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2 Formularz oferty 22,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3 Oświad Wykon 21,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 4 Wzór umowy 679,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 5 Zobow podmiotu 3 17,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 6 Ośw o grupie kapit 17,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwrcia ofert 78,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty 50,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się