Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Mieleckiego
5 lutego br. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej (222)
Starostwa Powiatowego w Mielcu, przy ul. Wyspiańskiego 6
odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Powiatu Mieleckiego.
01.02.2018 więcej
Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Mieleckiego
6 lutego br. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej (222) Starostwa
Powiatowego w Mielcu, przy ul. Wyspiańskiego 6 odbędzie się
posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Mieleckiego.
01.02.2018 więcej
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Mieleckiego
5 lutego br. o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej (222) Starostwa
Powiatowego w Mielcu, przy ul. Wyspiańskiego 6 odbędzie się
posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Mieleckiego.
01.02.2018 więcej
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego
6 lutego br. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej (222 -
III Piętro) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy
ul. Wyspiańskiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Powiatu Mieleckiego.
01.02.2018 więcej
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego
8 listopada br. (wtorek) o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej (334
- III Piętro) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.
Wyspiańskiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Mieleckiego.
24.11.2017 więcej
Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Mieleckiego
29 listopada br. (środa) o godz. 8.30 w Sali Konferencyjnej
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w
Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2b w Mielcu odbędzie się
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu
Mieleckiego.
24.11.2017 więcej
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Mieleckiego
27 listopada br. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Sali
konferencyjnej (334) Starostwa Powiatowego w Mielcu, przy ul.
Wyspiańskiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Powiatu Mieleckiego.
24.11.2017 więcej
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Mieleckiego
27 listopada br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali
Konferencyjnej (334) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.
Wyspiańskiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny,
Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Mieleckiego.
24.11.2017 więcej
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Mieleckiego
28 listopada br. (wtorek) o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej
(334, III piętro) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.
Wyspiańskiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Mieleckiego.
24.11.2017 więcej
Komisja Regulaminowa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Mieleckiego.
27 listopada br. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Sali
Konferencyjnej (334) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.
Wyspiańskiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji
Regulaminowej i Porządku Publicznego Rady Powiatu Mieleckiego.
24.11.2017 więcej