Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Mieleckiego.
14 maja br. (poniedziałek) o godz. 14.15 w Sali Konferencyjnej
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w
Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania)
10.05.2018 więcej
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego
14 maja br. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w
Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania)
10.05.2018 więcej
Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Mieleckiego.
14 maja br. (poniedziałek) o godz. 14.45 w Sali Konferencyjnej
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w
Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania)
10.05.2018 więcej
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Mieleckiego
14 maja br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej
(222, II piętro) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.
Wyspiańskiego 6
10.05.2018 więcej
Komisja Regulaminowa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Mieleckiego.
17 maja br. (czwartek) o godz. 8.30 w Sali Konferencyjnej (222)
Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.
10.05.2018 więcej
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Mieleckiego.
23 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej przy ul. Sękowskiego 2b w Mielcu
odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Powiatu Mieleckiego.
19.04.2018 więcej
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego
24 kwietnia br. (wtorek) o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej (222
- II Piętro) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.
Wyspiańskiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Mieleckiego
19.04.2018 więcej
Komisja Rewizyjna
18 kwietnia br. (środa) o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej (222,
II piętro) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.
Wyspiańskiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Mieleckiego.
19.04.2018 więcej
Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Mieleckiego
21 marca br. (środa) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej (sala
222 – II piętro) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul.
Wyspiańskiego 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i
Finansów Rady Powiatu Mieleckiego.
19.03.2018 więcej
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Mieleckiego.
19 marca br. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie przy ul. Żeromskiego 34 w Mielcu odbędzie się
posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Mieleckiego
19.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się