Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komisja Budżetu i Finansów
30 lipca br. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Sali Obrad Starostwa
Powiatowego w Mielcu, przy ul. Wyspiańskiego 6
23.07.2018 więcej
Komisja Rewizyjna
25 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali Obrad (I
piętro) Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6
23.07.2018 więcej
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Mieleckiego
26 czerwca br. (wtorek) o godz. 8.30 w Sali Obrad Starostwa
Powiatowego w Mielcu.
19.06.2018 więcej
Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Mieleckiego.
22 czerwca br. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Obrad Starostwa
Powiatowego w Mielcu, przy ul. Wyspiańskiego 6
19.06.2018 więcej
Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Mieleckiego
25 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Sali Obrad przy
ul. Wyspiańskiego 6 w Mielcu
19.06.2018 więcej
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Mieleckiego
4 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II St. Im. M. Karłowicza
04.06.2018 więcej
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego
7 czerwca br. (czwartek) o godz. 10.00 w Nadleśnictwie Tuszyma,
39-321 Tuszyma 147
04.06.2018 więcej
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Mieleckiego.
14 maja br. (poniedziałek) o godz. 14.15 w Sali Konferencyjnej
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w
Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania)
10.05.2018 więcej
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego
14 maja br. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w
Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania)
10.05.2018 więcej
Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Mieleckiego.
14 maja br. (poniedziałek) o godz. 14.45 w Sali Konferencyjnej
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w
Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania)
10.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się