2015-06-10

Organy powiatu

Z ustawy o samorządzie powiatowym

 

Rozdział 3


Władze powiatu


Art. 8. 1. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referendum powiatowe – lub za pośrednictwem organów powiatu.

 

2. Organami powiatu są:
1) rada powiatu;
2) zarząd powiatu.

 

Art. 8a. 1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 

2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

 

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.
 

Załączniki

  Ustawa_o_samorządz...owiatowym.pdf 286,75 KB (pdf) szczegóły pobierz