Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie na wolne stanowisko - ds gospodarowania mieniem PODKARPACKIE ds gospodarowania mieniem 2018-07-26 Zobacz
2 Ogłoszenie na wolne stanowisko - ds obsługi ewidencji gruntów i budynków PODKARPACKIE ds obsługi ewidencji gruntów i budynków 2018-07-23 Zobacz
3 Ogłoszenie na wolne stanowisko PODKARPACKIE ds. uzgadniania dokumentacji projektowej 2018-08-07 Zobacz
4 Ogłoszenie na wolne stanowisko PODKARPACKIE Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych oraz ds ochrony danych osobowych 2018-04-25 Zobacz
5 Ogłoszenie na wolne stanowisko - ds nadzoru nad stowarzyszeniami i Uczniowski... PODKARPACKIE ds nadzoru nad stowarzyszeniami i Uczniowskimi Klubami Sportowymi oraz ds zabytków 2018-04-10 Zobacz
6 Ogłoszenie na wolne stanowisko - ds. promocji powiatu PODKARPACKIE ds. promocji powiatu 2018-01-25 Zobacz
7 Ogłoszenie na wolne stanowisko - ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi... PODKARPACKIE ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i Izbą Aptekarską 2017-08-25 Zobacz
8 Ogłoszenie na wolne stanowisko - ds. promocji powiatu PODKARPACKIE ds. promocji powiatu 2017-07-28 Zobacz
9 Ponowne ogłoszenie na wolne stanowisko pracy - ds. transportu zbiorowego PODKARPACKIE ds. transportu zbiorowego 2017-06-19 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się